Villa Tama | Mykonos

architecture
Quentin Mouse
photos
Yiorgos Kordakis