The One Acropolis | Athens

architecture
Vaxevanakis Dimitris
photos
George Fakaros