Lollo’s Atene Pizzeria | Athens

architecture
AK-A Architects
photos
George Messaritakis