Οpso All-day Greek Restaurant | Marylebone, Λονδίνο

architecture
K-Studio

Ανατρεπτικός, δημοφιλής χώρος open-space που ευνοεί την επικοινωνία και επιτρέπει τη διαρκή κίνηση, αλλά και την ελεύθερη διάχυση του φωτός. Προχωρημένη, σημερινή εκδοχή ατμόσφαιρας κλασικού αθηναϊκού εστιατορίου στο κεντρικό Λονδίνο, που εντείνεται από τη δημιουργική εφαρμογή φυσικών στοιχείων όπως το μάρμαρο, ο μπρούντζος, το δέρμα και τα κεραμικά. Παρείχαμε τη μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού και τα φωτιστικά σώματα σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική ομάδα K-Studio.