Γραφεία Διοίκησης Kayak | Αθήνα

architecture
Blossom people & spaces

Σύχρονος, βιομηχανικός χώρος με open-space γραφεία που ενθαρρύνουν την επικοινωνία των εργαζομένων μιας εξαιρετικά δημοφιλούς και feel-good ελληνικής εταιρίας παγωτού με premium προϊόντα, κύρος και ανάπτυξη στο εξωτερικό. Παρείχαμε τη μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού και τα φωτιστικά σώματα σε συνεργασία με το interior design studio Blossom people & spaces.