Γραφεία Διοίκησης Tηλεπικοινωνιακού Oμίλου | Αθήνα

architecture
A-team

Μεγάλης έκτασης έργο, απαιτητικό και πολύπλοκο, με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας minimal ατμόσφαιρας που αποπνέει κύρος και πρωτοπορία. Παρείχαμε τη μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού και τα φωτιστικά σώματα, σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική ομάδα A-team Architects.