Queen Bee Cafe-Restaurant | Athens

architecture
K-Studio Architects
photos
Yiorgos Kordakis