Καντίνα Ναυτιλιακής Εταιρείας | Αθήνα

architecture
Spacelab
photos
Γιώργος Μεσσαριτάκης