ΚΜΝ | Αθήνα

architecture
Fluid architects
photos
Γιώργος Κορδάκης

Πολυτελής, δυναμική κατοικία, με προκλητική προσωπική ταυτότητα και έντονη σύγχρονη άποψη. Παρείχαμε τη μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού και τα φωτιστικά σώματα σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Fluid Architects.